Liceul Teologic Ortodox " Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"din Piatra Nemț, reprezentată prin director adjunct prof. Anișoara Marele, organizeaza în perioada 28 - 29 martie 2019 , în cadrului cercului pedagogic al profesorilor de fizică o excursie de studii care are în obiectiv vizitarea urmatoarelor obiective de pe platforma Magurele si din Bucuresti: 

  • Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics, 
  • Institutul National de Fizica și Inginerie Nucleară-"Horia Hulubei" (IFIN-HH)
  • Institutul de Stiinte Spatiale
  • Institutul de Fizica Pămantului
  • Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București 
  • Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, cu audierea unei prelegeri despre STIM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica) si Scientix sustinuta de doamna cercetator dr. Carmen - Gabriela BOSTAN

       Excursia-vizită pe care o efectuăm reprezintă o activitate de cercetare fundamentală și aplicativă care își propune să elucideaze o serie dintre aspectele teoretice și practice aplicate în strategiile didactice.

În calitate de organizator, am încercat să abordez o serie de activități menite a veni în întâmpinarea nevoilor colegilor mei dornici de autoperfecționare continuă.

Vom fi provocați cu probleme de importanță majoră în domeniul fizicii, având totodată oportunitatea valorificării acestora în cadrul lecțiilor, atât la clasele de liceu cât și la cele de gimnaziu.

Imi doresc să găsim soluții originale pentru eliminarea unor sincope ce apar în timpul orelor de laborator la disciplina ,,Fizică" și să dezvolt capacitatea de a aborda și parcurge cu succes unele conținuturi mai puțin accesibile elevilor.

Caracterul multidisciplinar al activităților este evident, fiind susținut de structura și conținutul informațiilor asimilate. În demersul nostru vor fi abordate probleme complexe, cu rol hotărâtor în asigurarea calității muncii la catedră .

Activitatea a fost îmbrățișată cu entuziasm de cadrele didactice din județul Neamț. Suntem o echipă inimoasă care facem tot posibilul pentru îmbunătățirea calității învățământului românesc.

Sper ca impactul achizițiilor din cele două zile să se concretizeze într- un bogat material documentar pentru specialiștii din domeniul fizicii, astfel încât la final să reușim dezvoltarea competențelor privind educația formală și nonformală a elevilor.

Transmitem felicitări și mulțumiri tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei excursii de studii!

Director adjunct,

Prof. Marele Anişoara